Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2017 Символи у слов’янській фразеосистемі (на матеріалі української, російської та польської мов): лінгвокультурологічний аспект Анотація   PDF
Ірина Михайлівна Патен
 
2015 СИНТАКСИЧНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АВТОРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ Анотація   PDF
Олена Кульбабська
 
2016 СИНТЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) Анотація   PDF
Іванна Вакалюк
 
2015 СИСТЕМА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Світлана Луців
 
2015 СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ І СИМВОЛИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі української, російської та польської мов) Анотація   PDF
Алла Смерчко, Антон Смерчко
 
2015 СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ПІСНІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» Анотація   PDF
Зоя Валюх
 
2015 СЛОВНИК ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ УЖИВАНЬ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ПОБУДОВИ Анотація   PDF
Мирон Яким
 
2015 СЛОВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ Анотація   PDF
Валентина Вітюк, Оксана Данилюк
 
2016 СОМАТИЗМИ ЯК МОТИВАЦІЙНА І ДЕРИВАЦІЙНА БАЗА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Антон Смерчко, Алла Смерчко
 
2017 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА-МЕДИКА Анотація   PDF
Інна Сергіївна Левенок
 
2017 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД ЯК ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА В СУЧАСНОМУ ШКІЛЬНОМУ ТЕАТРІ Анотація   PDF   PDF
Ріта Калько
 
2017 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ У ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Марія Федурко, Мар"яна Кушнірчук
 
2017 СПІРНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИСЛІВНИКІВ НА - О (- Е) // - LY Анотація   PDF
Оксана Федурко
 
2017 СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Олександр Тупиця
 
2016 СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ЛОКАТИВНОГО ІМЕННИКА У КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ Анотація   PDF
Оксана Скварок
 
2016 СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУФІКСІВ -ІВ, -ИН, -К В УКРАЇНСЬКОМУ АПЕЛЯТИВНОМУ ТА ОЙКОНІМНОМУ СЛОВОТВОРЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ ОЙКОНІМІЇ ПІВНІЧНОЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ) Анотація   PDF
Інна Волянюк
 
2015 СПОРТИВНИЙ РЕПОРТАЖ ЯК ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ФУТБОЛЬНИХ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦІЙ) Анотація   PDF
Володимир Барчук
 
2016 СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ НАД ТВОРЧИМ ФЕНОМЕНОМ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ (1959-1991) Анотація   PDF
Тадей Карабович
 
2015 СТАН МОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ У КОНЦЕПЦІЇ М. ЛОЗИНСЬКОГО Анотація   PDF
Світлана Гірняк
 
2015 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОЙКОНІМІЇ САМБІРЩИНИ Анотація   PDF
Віра Котович
 
2017 СТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА СОМАТИЗМІВ У ЗАГАЛЬНОМОВНОМУ І ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Анотація   PDF
Ганна Дядченко
 
2017 СТРАТИГРАФІЯ ОЙКОНІМІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕТНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Зоряна Купчинська
 
2017 ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ І ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Галина Сюта
 
2015 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ НАЦІОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ: ОСНОВНІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Мирослава Іванишин
 
2015 УЗАГАЛЬНЕНІ СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ (початкові класи) Анотація   PDF
Лариса Варзацька
 
101 - 125 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>