Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2015 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗА НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ЧИТАНКАМИ ДЛЯ 3 КЛАСУ Анотація   PDF
Алла Зимульдінова, Любов Скалич
 
2015 ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Леся Охрiменко, Людмила Касперська
 
2015 ПЕРЕКЛАД ЯК НАЦІОНАЛЬНА ФОРМА РЕЦЕПЦІЇ (українізація творів Гете та Достоєвського) Анотація   PDF
Олена Бистрова
 
2016 ПОНЯТТЯ «АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ» У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ Анотація   PDF   PDF
Ірина Гоцинець
 
2015 ПРАГМАТИКА ТА ІНВЕРСІЯ ХУДОЖНЬОЇ МОДАЛЬНОСТІ ПОЕЗІЇ Р.М.РІЛЬКЕ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ХХ століття Анотація   PDF
Леся Кравченко
 
2015 ПРИКЛАДКИ-ЕТНОНІМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ Анотація   PDF
Яна Коваль
 
2016 ПРИКМЕТНИК-АТРИБУТИВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТ. ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНЕ ЯВИЩЕ Анотація   PDF   PDF
Ганна Дидик-Меуш
 
2015 ПРОБЛЕМА ЇЖІ В ФАНТАСТИЧНОМУ РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА» Анотація   PDF
Галина Сабат
 
2016 ПРОЦЕСИ НЕОДІАЛЕКТИЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ БУКОВИНИ Анотація   PDF   PDF
Олена Кульбабська
 
2016 РЕАКТИВОВАНА ЛЕКСИКА «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА» ЗА РЕД. А.Ю. КРИМСЬКОГО ТА С.О. ЄФРЕМОВА Анотація   PDF   PDF
Оксана Тищенко, Юлія Поздрань
 
2015 РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО- КОМУНІКАТИВНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВОТВОРУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Оксана Скварок
 
2016 РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА У МІКРОТОПОНІМІЇ ПОКУТТЯ Анотація   PDF   PDF
Любов Білінська
 
2016 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НАЦОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДІАСПОРИ Анотація   PDF   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
2016 РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТРВЗ Анотація   PDF
Світлана Луців
 
2015 РОЗВИТОК ТА СТРУКТУРУВАННЯ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ГАЛИЧИНІ (60-і роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Тарас Савшак
 
2016 РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Оксана Жигайло
 
2016 РОЛЬ БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ ЛЕГКІСТЬ – ВАЖКІСТЬ, СИЛА – СЛАБКІСТЬ, ПУСТИЙ – ПОВНИЙ У СТВОРЕННІ ОБРАЗІВ САБІНИ ТА ФРАНЦА В РОМАНІ М.КУНДЕРИ «НЕСТЕРПНА ЛЕГКІСТЬ БУТТЯ» Анотація   PDF (Русский)   PDF (Русский)
Євгеній Стефанський
 
2016 РОМАНТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ПРИРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF (English)   PDF (English)
Оксана Мельник
 
2016 СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ БІЗНЕСУ: ЗВ'ЯЗОК З МОPФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИМИ ТА ТЕРМІНОТВІРНИМИ МОДЕЛЯМИ Анотація   PDF   PDF
Оксана Гутиряк, Оксана Павлішак
 
2015 СИМВОЛІКА В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ Анотація   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
2015 СИНТАКСИЧНА НОМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ АВТОРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ Анотація   PDF
Олена Кульбабська
 
2016 СИНТЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) Анотація   PDF   PDF
Іванна Вакалюк
 
2015 СИСТЕМА СЛОВНИКОВОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Анотація   PDF
Світлана Луців
 
2015 СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ І СИМВОЛИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі української, російської та польської мов) Анотація   PDF
Алла Смерчко, Антон Смерчко
 
2015 СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ ПІСНІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ» Анотація   PDF
Зоя Валюх
 
51 - 75 з 99 результатів << < 1 2 3 4 > >>