Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2016 ЛЕКСИЧНИЙ ПОВТОР У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ КОМУНІКАНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ) Анотація   PDF
Вікторія Фінів
 
2015 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (Русский)
Ханым Байрам кызы Мустафаєва
 
2015 МЕТАФОРА ТА ЇЇ ГРАМАТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ У ЗБІРЦІ О. ПАХЛЬОВСЬКОЇ «ДОЛИНА ХРАМІВ» Анотація   PDF
Галина Панчук
 
2017 МЕТАФОРИЗАЦІЯ ПОЕТИЧНИХ ЗВОРОТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ MONTE/ BERG/ ГОРА: ЗІСТАВНО- ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Людмила Гусля
 
2015 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Володимир Ковальчук
 
2015 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АРЕАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ БРНЕНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ Анотація   PDF
Іво Поспишил
 
2017 МОРФОНОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ Й МОРФОНОЛОГІЧНІ «АНОМАЛІЇ» В ПОЕТИЧНОМУ СЛОВНИКУ П. КАРМАНСЬКОГО Анотація   PDF
Марія Федурко
 
2015 МОРФОНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ВЕРШИНАМИНА -г(ий), -к(ий), -х(ий) Анотація   PDF
Галина Пристай, Богдан Пристай
 
2016 НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА, МОТИВОВАНІ ІМЕНАМИ Анотація   PDF
Наталія Вирста
 
2017 НАГОЛОС ЯК МАРКЕР ОМОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ВЕР- БАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ ПІВДЕННО-ЗА- ХІДНИХ ГОВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Костянтин Іваночко
 
2015 НАЗВИ БУКОВИНСЬКОГО НАРОДНОГО СТРОЮ В МОВІ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА Анотація   PDF
Наталія Шатілова
 
2015 НЕОЛОГІЗМИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕМИСЬКИХ ДРУКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Мар’яна Барчук
 
2016 НОМЕН БОГ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПОЕЗІЇ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ Анотація   PDF
Роксолана Яцків
 
2015 ОБРАЗ ЗМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ ХІХ століття Анотація   PDF
Тетяна Крашеніннікова
 
2015 ОБРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА В «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» Анотація   PDF
Петро Мацьків
 
2015 ОБРАЗНО-ОЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НАРОДНОЇ ПІСНІ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ДОБУ КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Володимир Буда
 
2017 ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНИХ ЗАВЕДЕНИЯХ Анотація   PDF (English)
Оксана Павлішак
 
2017 ОЙКОНІМИ: РОЗДУМИ ПРО СЕМАНТИКУ Анотація   PDF
Віра Котович
 
2015 ОКАЗІОНАЛЬНІ СЛОВОЗРОЩЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ Анотація   PDF
Марія Федурко
 
2015 ОРФОЕПІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Леся Лужецька
 
2016 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ РІЗНИХ РІВНІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Леся Лужецька
 
2017 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Світлана Гірняк
 
2017 ОЦІНЮВАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Світлана Луців
 
2016 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Володимир Ковальчук
 
2015 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЗА НОВИМИ ЛІТЕРАТУРНИМИ ЧИТАНКАМИ ДЛЯ 3 КЛАСУ Анотація   PDF
Алла Зимульдінова, Любов Скалич
 
51 - 75 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>