Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2016 ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ПРОЗІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА Анотація   PDF
Лілія Гулевич
 
2015 ЗРОСІЙЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ Анотація   PDF
Анатолій Поповський
 
2016 КОМУНІКАТИВНІ БАР'ЄРИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В РОЗРІЗІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Марія Федурко, Анна Огар
 
2015 КОНЦЕПТ ‘ОДЯГ’ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ (на матеріалі творів М. Стельмаха та Ю. Андруховича) Анотація   PDF
Тетяна Ліщук
 
2015 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
 
2016 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
Ірина Патен
 
2015 ЛІНГКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЛОРОКОНЦЕПТУ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Тетяна Мішеніна
 
2016 ЛЕВ ЛЕПКИЙ – ОБЕРІГ СТРІЛЕЦЬКОЇ СЛАВИ Анотація   PDF
Оксана Лемак
 
2016 ЛЕКСИЧНИЙ ПОВТОР У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ КОМУНІКАНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ПРОЗИ) Анотація   PDF
Вікторія Фінів
 
2015 МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ МОВИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (Русский)
Ханым Байрам кызы Мустафаєва
 
2015 МЕТАФОРА ТА ЇЇ ГРАМАТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ У ЗБІРЦІ О. ПАХЛЬОВСЬКОЇ «ДОЛИНА ХРАМІВ» Анотація   PDF
Галина Панчук
 
2015 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Володимир Ковальчук
 
2015 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АРЕАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ БРНЕНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ Анотація   PDF
Іво Поспишил
 
2015 МОРФОНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ ВЕРШИНАМИНА -г(ий), -к(ий), -х(ий) Анотація   PDF
Галина Пристай, Богдан Пристай
 
2016 НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА, МОТИВОВАНІ ІМЕНАМИ Анотація   PDF
Наталія Вирста
 
2015 НАЗВИ БУКОВИНСЬКОГО НАРОДНОГО СТРОЮ В МОВІ ТВОРІВ СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА Анотація   PDF
Наталія Шатілова
 
2015 НЕОЛОГІЗМИ В ТЕКСТАХ ПЕРЕМИСЬКИХ ДРУКІВ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Мар’яна Барчук
 
2016 НОМЕН БОГ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПОЕЗІЇ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ Анотація   PDF
Роксолана Яцків
 
2015 ОБРАЗ ЗМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ ХІХ століття Анотація   PDF
Тетяна Крашеніннікова
 
2015 ОБРАЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ З КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА В «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» Анотація   PDF
Петро Мацьків
 
2015 ОБРАЗНО-ОЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ НАРОДНОЇ ПІСНІ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ДОБУ КОЗАЦТВА Анотація   PDF
Володимир Буда
 
2015 ОКАЗІОНАЛЬНІ СЛОВОЗРОЩЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ Анотація   PDF
Марія Федурко
 
2015 ОРФОЕПІЧНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Леся Лужецька
 
2016 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ РІЗНИХ РІВНІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Леся Лужецька
 
2016 ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Володимир Ковальчук
 
26 - 50 з 99 результатів << < 1 2 3 4 > >>