Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2015 ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі прози Юрія Іздрика) Анотація   PDF
Надія Тишківська
 
2016 ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ М. ЯНОВСЬКОГО «ТАНЕЦЬ ДАРАБИ» Анотація   PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2015 ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОВІСТІ МАРІЇ ОСТРОМИРИ “НАД БИСТРИМ ЧЕРЕМОШЕМ” Анотація   PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2017 ДАВНІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF   PDF
Петро Мацьків
 
2015 ДЕЙКТИЧНО-АНАФОРИЧНА ФУНКЦІЯ ГРАМЕМИ НЕ-УЧАСНИКА КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Оксана Корпало
 
2016 ДИНАМІЧНІ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ДІАЛЕКТНІ ПРОЦЕСИ В МІКРОТЕКСТАХ «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК», ЗІБРАНИХ І. ФРАНКОМ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ТА ПОКУТТІ Анотація   PDF
Михайло Бігусяк
 
2015 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) Анотація   PDF
Петро Білоусенко
 
2017 ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ СЛОВОТВІРНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ЛОКАТИВНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ) Анотація   PDF
Оксана Скварок
 
2017 ДУХОВНО-НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ «СВЯТОВЕЧІРНЬОЇ КАЗКИ» ІВАНА ФРАНКА ТА РІЗДВЯНОЇ КАЗКИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ДИМ» Анотація   PDF
Галина Сабат
 
2015 ЕПІСТОЛЯРІЙ – ЧИННИК ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ІВАН ФРАНКО ЯК АДРЕСАТ Анотація   PDF
Микола Зимомря, Роман Горак
 
2017 ЕТНОЛІНГВОДИДАКТИЧНА КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ У ПРАКСЕОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ Анотація   PDF
Олена Миколаївна Семеног
 
2016 ЖІНОЧІ ОБРАЗИ У ПРОЗІ МИКОЛИ УСТИЯНОВИЧА Анотація   PDF
Лілія Гулевич
 
2015 ЗРОСІЙЩЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ Анотація   PDF
Анатолій Поповський
 
2017 КОЛІР ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНЦЕПТУ ПЕЙЗАЖ (на матеріалі малої прози І. Буніна) Анотація   PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
 
2017 КОЛОКАЦІЇ, ТЕРМІНИ ТА ЇХНЯ ПРАГМАТИКА В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
Ніна Клименко
 
2016 КОМУНІКАТИВНІ БАР'ЄРИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ В РОЗРІЗІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Марія Федурко, Анна Огар
 
2017 КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У СТАНОВЛЕННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА Анотація   PDF
Леся Лужецька
 
2015 КОНЦЕПТ ‘ОДЯГ’ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ (на матеріалі творів М. Стельмаха та Ю. Андруховича) Анотація   PDF
Тетяна Ліщук
 
2015 КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПАРЕМІОЛОГІЇ Анотація   PDF
Олена Куцик, Марія Колечко
 
2017 ЛІНГВОКОГНІТИВНА ПРОЕКЦІЯ АЛЮЗІЙНОЇ ІРОНІЇ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНОГО ДИСКУРСУ Анотація   PDF
Христина Володимирівна Петрина
 
2017 ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Анотація   PDF   PDF
Ірина Вікторівна Цепова, Лідія Іванівна Іванова
 
2016 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗІСТАВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
Ірина Патен
 
2015 ЛІНГКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЛОРОКОНЦЕПТУ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Тетяна Мішеніна
 
2017 ЛІСОСПЛАВНА ЛЕКСИКА В СЛОВНИКУ «ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕМІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ» Анотація   PDF
Василь Грещук, Валентина Грещук
 
2016 ЛЕВ ЛЕПКИЙ – ОБЕРІГ СТРІЛЕЦЬКОЇ СЛАВИ Анотація   PDF
Оксана Лемак
 
26 - 50 з 145 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>