Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2016 «RESEARCH-LED TEACHING” WITHIN SOCIAL SCIENCE DISCIPLINARY CONTEXT Анотація   PDF
Roman Kozhan
 
2015 «ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО СОНЦЕ НЕВЕЧЕРНЕ…» (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка) Анотація   PDF
Лілія Явір, Ганна Іваночко
 
2015 «СЕРЦЕ КОЖНЕ КАРБУЄ ІМЕННЯ» (поетичний іменник героїв Майдану) Анотація   PDF
Марія Стецик
 
2016 ІВАН ФРАНКО: ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Богдан Пристай, Галина Пристай
 
2016 ІДЕЙНИЙ ЗМІСТ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕСЕ ІВАНА ФРАНКА «ДЕЩО ПРО СЕБЕ САМОГО» Анотація   PDF
Світлана Гірняк
 
2015 ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї, ШКОЛИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В МОВНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ Анотація   PDF
Леонід Охрiменко
 
2016 ІСТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГАЛИЦЬКИХ ГІМНАЗІЯХ ВІД СЕРЕДИНИ ХІХ ст. – ДО ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Тарас Савшак
 
2015 АДРЕСОВАНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ Анотація   PDF
Віталій Назарець
 
2015 АКТУАЛЬНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ЩОДЕННИКОЗНАВСТВА Анотація   PDF
Ірина Сирко
 
2016 АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ГЕРУНДІЯ ТА ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» Анотація   PDF
Світлана Остапенко
 
2016 БАГАТОКУЛЬТУРНЕ МІСТО: ПАЛІМПСЕСТ ЧИ ПОЛЕ БОЮ ПАМ'ЯТІ Анотація   PDF
Оксана Яворська
 
2016 ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ІЗ СУФІКСОМ -СТВО НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ/ПРОЦЕСУ І СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА Анотація   PDF
Оксана Коновалова
 
2016 ВІДОБРАЖЕННЯ СЛУЖБОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ) СФЕРИ ЖИТТЯ ГАЛИЧАН В ОЙКОНІМАХ Анотація   PDF
Віра Котович
 
2015 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС Анотація   PDF
Леся Баранська
 
2016 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ НЕБО – ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ. Анотація   PDF
Анна Огар
 
2016 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Силюга Людмила
 
2015 ВИКОРИСТАННЯ ЯЗИЧНИЦЬКИХ СИМВОЛІВ У СУЧАСНИХ ВИРОБАХ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОСВІТУ Анотація   PDF (Русский)
Екатерина Витковская, Зоя Лукашеня
 
2015 ВЧЕННЯ О.О. ПОТЕБНІ І РЕЛІКТИ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В АПЕЛЯТИВАХ І ОНІМАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДАНІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Йосип Осецький
 
2015 ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі прози Юрія Іздрика) Анотація   PDF
Надія Тишківська
 
2016 ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ М. ЯНОВСЬКОГО «ТАНЕЦЬ ДАРАБИ» Анотація   PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2015 ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В ПОВІСТІ МАРІЇ ОСТРОМИРИ “НАД БИСТРИМ ЧЕРЕМОШЕМ” Анотація   PDF
Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
 
2015 ДЕЙКТИЧНО-АНАФОРИЧНА ФУНКЦІЯ ГРАМЕМИ НЕ-УЧАСНИКА КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Оксана Корпало
 
2016 ДИНАМІЧНІ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ДІАЛЕКТНІ ПРОЦЕСИ В МІКРОТЕКСТАХ «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК», ЗІБРАНИХ І. ФРАНКОМ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ТА ПОКУТТІ Анотація   PDF
Михайло Бігусяк
 
2015 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ІМЕННИКА (СУФІКС -ja) Анотація   PDF
Петро Білоусенко
 
2015 ЕПІСТОЛЯРІЙ – ЧИННИК ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ІВАН ФРАНКО ЯК АДРЕСАТ Анотація   PDF
Микола Зимомря, Роман Горак
 
1 - 25 з 99 результатів 1 2 3 4 > >>