ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Наталія Петрівна Пономаренко

Анотація


У статті акцентовано  увагу на важливості формування соціокультурної компетентності студентів спеціальності 061 Журналістика у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації для студентів. Окреслено сутність соціокультурної компетентності  майбутніх молодших спеціалістів з журналістики, що сприяє усвідомленню себе як носія національних цінностей; формуванню загальної культури, загальнолюдських цінностей, відповідальності за майбутнє Батьківщини; опануванню етики та етичних норм; принципів діалогу з представниками різних поглядів, націй, культур, релігій; формуванню широкого спектру мовленнєвих навичок і умінь; умінь управляти інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Зосереджено увагу на формах і методах навчання, які уможливлюють соціокультурний розвиток української мовної особистості студента.


Ключові слова


соціокультурна компетентність, майбутній молодший спеціаліст із журналістики, українська мова, формування української мовної особистості.

Посилання


1. Вітюк В. Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи/Валентина Володимирівна Вітюк//Рідне слово в етнокультурному вимірі : Зб. наук. праць. – 2013. ­– №1. ­– С. 474-480.

2. Зелінська Н.В. Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу/ Н.В. Зелінська, Е.І. Огар, Ю.Е. Фінклер, Н.І. Черниш//Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т.7. – С. 10-22.

3. Никитенко З.Н. Европейский языковой портфель для начальной школы / З. Н. Никитенко// Иностранные языки в школе. – 2008. – № 5. – С. 9–13.

4. Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій/ Ярослава Прихода//Вісник Книжкової палати. – 2011. – №2. ­– С. 18 ­­– 21.

5. Словник української мови. – Т.9. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 476.

6. Українська мова. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти/ Укл.: Т.М. Антонюк, Л.Б. Ковалевська, А.М. Кабаненко. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2013. – 23с.

7. Українська мова. 10-11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (проект)/ Укл.: Л.І. Мацько, О.М. Семеног, Т.В. Симоненко. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2017. – 95с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.0.109047

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.