ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Наталія Стасів, Силюга Людмила

Анотація


У статті проаналізовано психолого-педагогічних умови формування і розвитку мовлення та різних типів мислення учнів початкової школи у процесі вив­чення математики. З’ясовано, що мова та мислення тісно пов’язані між собою: у процесі  оволодіння учнями ма­тематичною мовою та при її використанні розвивається математичне мислення, формуються  специфічні для математики мовні конструкції та відпо­відні розумові дії. Запропоновано основні шляхи поповнення лексичного запасу школярів на уроках математики.


Ключові слова


математичні поняття; розумові операції; задача; типи мислення; мовленнєва діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohdanovych M.V. Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovykh klasakh: Navch. posibnyk. - 3-ye vyd., pererob. i dop. / Mykhailo Bohdanovych, Myroslava Kozak, Yaroslava Korol - Ternopil: Navch. knyha - Bohdan, 2008. - 336s.

Viichuk T., Stasiv N. Formuvannia v uchniv uiavlen pro zminnu velychynu yak chynnyk alhebraichnoi propedevtyky u pochatkovomu kursi matematyky //Molod i rynok - №7 (114). - 2014.- S.71-74.

Kovalchuk V., Biletska L., Syliuha L., Stasiv N.I. Formuvannia funktsionalnoi kompetentnosti uchniv pochatkovykh klasiv pid chas vyvchennia matematyky / Volodymyr Kovalchuk, Liubov Biletska, Liudmyla Syliuha, Nataliia Stasiv - Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Dra¬homanova. – Seriia № 17. - Teoriia i praktyka navchannia i vykhovannia:. Zb.nauk.prats.- K.: NPU imeni M.P.Drahomanova, 2014. -Vypusk 24. - S.83-88.

Mytnyk O.Ia. Yak navchyty dytynu mystetstva myslennia / Oleksandr Mytnyk. - K.: Pochatkova shkola.- 2006. - 104 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. / Михайло Богданович, Мирослава Козак, Ярослава Король - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2008. - 336с.

Війчук Т., Стасів Н. Формування в учнів уявлень про змінну величину як чинник алгебраїчної пропедев­тики у початковому курсі математики //Молодь і ринок  - №7 (114). - 2014.- С.71-74.

Ковальчук В., Білецька Л., Силюга Л., Стасів Н.І. Формування функціональної компе­тентності учнів початкових класів під час вивчення математики / Володимир Ковальчук, Любов Білецька, Людмила Силюга, Наталія Стасів - Науковий часопис НПУ імені М.П.Дра­гоманова. – Серія № 17. - Теорія і прак­тика навчання і виховання:. Зб.наук.праць.- К.: НПУ імені М.П.Драгомано­ва,  2014. -Випуск 24. - С.83-88.

Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення / Олександр Митник. - К.: Початкова школа.- 2006. - 104 с.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.104905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)