БАГАТОКУЛЬТУРНЕ МІСТО: ПАЛІМПСЕСТ ЧИ ПОЛЕ БОЮ ПАМ'ЯТІ

Оксана Яворська

Анотація


З’ясовано, що співвідношення між поняттями пам'ять і місто можна передати за допомогою принаймні двох метафор: палімпсест та поле бою. Виявлено, що метафора палімпсесту розглядається як недостатня з точки зору сучасної інтерпретації. Встановлено, що в сучасному дослідженні міста більш виправданою буде концепція пам’яті про місто як поле бою, в якому відбувається зіткнення різних дискурсів пам’яті: політичного і культурного, консолідуючого і антагоністського. Простежено процес конструювання уявлень про місто не як про багатокультурну цілість в єдиному просторі, а радше як поле бою різних конкуруючих груп.


Ключові слова


багатокультурне місто; пам’ять; палімпсест пам’яті; поле бою пам’яті

Повний текст:

PDF

Посилання


Shatska В. Mynule – pamiat – mit. Chernivci: Knyhy – ХХІ, 2011. – 248s.

Shults В. Tsynamonovi kramnztsi ta vsi inshi opovidannia v perekladi Juria Andruhovycha. – К.: А-BА-BА-GА-LА-МА-GА, 2012. – 384s.

Grynberg G. Drohobych, Drohobych…:per. iz pol./. Genryk Grynberg – Lviv – Ivano-frankivsk: Zhurnal Ї – Lileia NV, 2012. -391s.

Hnatiuk М. Spetsyfika memuariv (do problem dokumentalnoho taocobystisnoho u spohadah pro Ivana Franka) //Frankoynavchi studii: Zb. nauk.prac / М-vоosvity I nauky Ukrainy.Drohob. derzh. ped. un-t. ім. І. Franka. – Drohobych: Vymir, 2002. – Vyp. 2. – S. 171–184.

Drohobychchynа – zemlia Ivana Franka. – Drohobych: Vydavnychа firmа «Vidrodzhennia», 1997. – 776s.

Narysy z іstоrіi Drohobycha (vid naidavnishyh chasiv do pochatku ХХІ st.) /DDPU іm І.Frankа, іstor.fakultet/Nauk.red. L.Тymoshenkо. – Drohobych, Коlо, 2009. – 320s.

Nоrа P. Vsiemirnoje torzhestvo pamiati// Nieprikosnoviennyi Zapas – 2005. – № 2 - 3. – T. 40-41 // www.nz-online.ru/index.phtml?cid=10010434

Hciuk Andzhei. Аtlantydа:rozpovid prо Velyke Kniazivstvо Balaku; Міsiatsevа zemlia: Druhа rozpovid prо Velyke Kniazivstvо Balaku: per.iz pol./ Andzhei Hciuk. – К.: Кrytykа, 2011. – 544s.

Yavorskа О. Subiekt pamiati ta yoho naratyvni stratehii v memuarystytsi./О.Yavorskа//Problemz humanitarnyh nauk. Seria: Filologia. –Drohobych: Vydaynychyi viddil DDPU іmenі Ivana Franka, 2015. – Vyp.36. – S.213–221.

Gillis J. (red.), Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton 1994. – 264s.

Kubicki P. Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków 2010. – 312s.

Możejko E. Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności,//Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Kraków 2004. – 487s.

Mumford, Lewis. The City in History. N.J.: – Harbinger, 1961. – P.503 – 582.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шацька Б. Минуле – пам’ять – міт / . Шацька Барбара – Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. – 248 с.

Шульц Б. Цинамонові крамниці та всі інші оповідання в перекладі Юрія Андруховича / Шульц Бруно. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 384 с.

Гринберг Г. Дрогобич, Дрогобич…: пер. із пол./Генрик Гринберг. – Львів – Івано-Франківськ: Журнал Ї – Лілея НВ, 2012. -391с.

Гнатюк М. Специфіка мемуарів (до проблеми документального та особистісного у спогадах про Івана Франка) // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України.; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип. 2. – С. 171–184.

Дрогобичина – земля Івана Франка. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1997. – 776 с.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) /ДДПУ ім І.Франка, істор. факультет / Наук.ред. Л.  Тимошенко. – Дрогобич, Коло, 2009. – 320 с.

Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный Запас. – 2005. – № 2 - 3. – T. 40-41 // Режим доступу: www.nz-online.ru/index.phtml?cid=10010434

Хцюк А.. Атлантида: Розповідь про Велике Князівство Балаку; Місяцева земля: Друга розповідь про Велике Князівство Балаку: пер. із пол. / Анджей Хцюк. – К.: Критика, 2011. – 544с.

Яворська О. Суб’єкт пам’яті та його наративні стратегії в мемуаристиці / О.Яворська // Проблеми гуманітарних наук. Серія: Філологія. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип.36. – С.213–221.

Gillis J. (red.), Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton 1994. – 264s.

Kubicki P. Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków 2010. – 312s.

Możejko E. Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności,//Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Kraków 2004. – 487s.

Mumford, Lewis. The City in History. N.J.: – Harbinger, 1961. – P.503 – 582.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103808

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)