ВИКОРИСТАННЯ ЯЗИЧНИЦЬКИХ СИМВОЛІВ У СУЧАСНИХ ВИРОБАХ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОСВІТУ

Екатерина Витковская, Зоя Лукашеня

Анотація


У статті продемонстровано наявність у віруваннях, звичаях і обрядах білорусів стійких символів, освячених і древніми язичницькими віруваннями, і вже більш пізнім християнством. Обґрунтовано суттєву роль слов’янських язичницьких символів в етнокультурному розвитку особистості сучасного школяра. Показано, що трудове навчання містить реальні передумови для опанування їх учнями.


Ключові слова


етнокультура; етносвіт; слов’янські язичницькі символи; етнічні цінності; художні традиції.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vorobeva T. P. Vospitaniie etnokhudozhestvennoi kultury podrostkov v uchrezhdeniiakh dopolnytelnoho obrazovaniia detei : avtoref. dis. kand. ped. nauk : 13.00.01 «Obshchaia pedahohika, istoriia pedahohiki i obrazovaniia» / T. P. Vorobeva. – Cheliabinsk, 2006. – 22 s.

Holoshumova H. S. Etnokhudozhestvennoie vospytaniie selskikh shkolnikov na materiale dekorativno-prikladnoho iskusstva Urala : Metodycheskoe posobye / Holoshumova H. S. – M. : YSPSRAO, 2005. – 56 s.

Lebedeva N. M., Stefanenko T. H., Luneva O. V. Mezhkulturnyi dialoh v shkole. Kn.1. Teoriia y metodolohiia / N. M. Lebedeva, T. H. Stefanenko, O. V. Luneva. – M. : Izd-vo RUDN, 2004. – 195 s.

Nesterenko A. V. Etnokhudozhestvennoe obrazovaniie detei i podrostkov : uchebnoe posobiie / A. V. Nesterenko. – M. : MHUKI, 2008. – 209 s.

Pavlova I. Yu. Etnokhudozhestvennoe obrazovaniie v vysshei shkole : metodolohycheskii aspekt / I. Yu. Pavlova // Vyssheie obrazovaniie v Rossii. – 2009. – № 2. – S. 47–51.

Remennikova Yu. S. Funktsii etnokhudozhestvennoi kultury v sisteme podhotovki uchytelia izobrazitelnoho iskusstva / Yu. S. Remennikova // Sotsialnohumanitarnyi vestnik Yuha Rossii. – 2013. – №10. – S. 40–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воробьева Т. П. Воспитание этнохудожественной культуры подростков в учреждениях дополнительного образования детей : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Т. П. Воробьева. – Челябинск, 2006. – 22 с.

2. Голошумова Г. С. Этнохудожественное воспитание сельских школьников на материале декоративно-прикладного искусства Урала : Методическое пособие / Голошумова Г. С. – М. : ИСПСРАО, 2005. – 56 с.

3. Лебедева Н. М., Стефаненко Т. Г., Лунева О. В. Межкультурный диалог в школе. Кн.1. Теория и методология / Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, О. В. Лунева. – М. : Изд-во РУДН, 2004. – 195 с.

4. Нестеренко А. В. Этнохудожественное образование детей и подростков : учебное пособие / А. В. Нестеренко. – М. : МГУКИ, 2008. – 209 с.

5. Павлова И. Ю. Этнохудожественное образование в высшей школе : методологический аспект / И. Ю. Павлова // Высшее образование в России. – 2009. № 2. – С. 47–51.

6. Ременникова Ю. С. Функции этнохудожественной культуры в системе подготовки учителя изобразительного искусства / Ю. С. Ременникова // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – 2013. – №10. – С. 40-44.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.103684

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)