АКТУАЛЬНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ЩОДЕННИКОЗНАВСТВА

Ірина Сирко

Анотація


У статті розглянуто теорії, систематизовано відомості щодо соціокультурних тенденцій, історичних чинників, які мали визначальний вплив на становлення й розвиток щоденника як самодостатнього жанрового утворення. Стверджено, що типологія щоденників становить важливий аспект діаріумологічних студій. Доведено її дискусійний характер, зумовлений неоднорідністю підходів до її здійснення. Проаналізовано наявні в науковій літературі класифікації щоденників та критерії, на яких вони ґрунтуються. Наголошено на достовірності класифікацій, побудованих на врахуванні комплексу ознак щоденника як жанру.


Ключові слова


щоденникознавство (діаріумологія); щоденник; парадигма; класифікаційна схема.

Повний текст:

PDF

Посилання


Darovska I. Shchodennyk abo Zhurnal / Leksykon zahalnoho i porivnialnoho literaturoznavstva / za red. A. Volkova, O. Boichenka, I. Zvarycha, B. Ivaniuka, P. Rykhla. – Chernivtsi : Zoloti lytavry, 2001. – S. 625–628.

Zavarzina Ye. V. ォShchodennykサ (1911-1925) Volodymyra Vynnychenka : avtorska svidomist ta literaturnyi kontekst : avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : spets. 10.01.01 ォUkrainska literaturaサ / Ye. V. Zavarzina. – Kh., 2008. – 20 s.

Kalinina E. І. Systemno-strukturnoie modelirovanie vnutrizhanrovoho prostranstva hiperzhanra ォdnevnikサ : na materiale britanskoi linhvokultury : avtoref. dis. ... kand. fi lol. nauk : spets. 10.02.19 ォTeoriia yazykaサ / E. N. Kalinina. – Kemerovo, 2013. – 24 s.

Kosmeda T. A. Ego i Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu / T. A. Kosmeda. – Drohobych : Kolo, 2012. – 371 s.

Kostiuk H. O. Zapysnyky Volodymyra Vynnychenka / H. O. Kostiuk // Volodymyr Vynnychenko ta yoho doba. Doslidzhennia. Krytyka. Polemika. – Niu-York, 1980.

Kochetov A. V. Shchodennyk O. V. Druzhinina: typolohiia zhanru, poetyka, istoryko-literaturnyi kontekst : avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : spets. 10.01.02 ォRosiiska literaturaサ / A. V. Kochetov. – Kherson, 2006. – 24 s.

Momot N. M. Shchodennyk T. Shevchenka yak tvorcho-psykholohichnyi ta zhanrovyi fenomen: avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : spets. 10.01.01 ォUkrainska literaturaサ / N. M. Momot. – Kirovohrad, 2006. – 20 s.

Rubchak B. Zhyvopysanyi Shevchenko (ォZhurnalサ yak tekst) / B. Rubchak // Svity Tarasa Shevchenka : Zbirnyk statei do 175-richchia z dnia narodzhennia poeta / ZNTSh. – Sektsiia : Filolohichna. – Niu-York, 1991. – T. 214. – C. 65–90.

Tanchyn K. Ya. Shchodennyk yak forma samovyrazhennia pysmennyka : avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk : spets. 10.01.06 ォTeoriia literaturyサ / K. Ya. Tanchyn. – Ternopil, 2005. – 20 s.

Shekhovtsova O. V. Komunikatyvni zasady napysannia shchodennyka / O. V. Shekhovtsova // Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni T. Shevchenka. – 2010. – № 4 (191). – S. 199–204.__


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Даровська І. Щоденник або Журнал / Лексикон загального і порівняльного літературознавства / за ред. А. Волкова, О. Бойченка, І. Зварича, Б. Іванюка, П. Рихла. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 625–628.

2. Заварзіна Є. В. «Щоденник» (1911-1925) Володимира Винниченка : авторська свідомість та літературний контекст : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Є. В. Заварзіна. – Х., 2008. – 20 с.

3. Калинина Е. И. Системно-структурное моделирование внутрижанрового пространства гипержанра «дневник» : на материале британской лингвокультуры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / Е. Н. Калинина. – Кемерово, 2013. – 24 с.

4. Космеда Т. А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу / Т. А. Космеда. – Дрогобич : Коло, 2012. – 371 с.

5. Костюк Г. О. Записники Володимира Винниченка / Г. О. Костюк // Володимир Винниченко та його доба. Дослідження. Критика. Полеміка. – Нью-Йорк, 1980.

6. Кочетов А. В. Щоденник О. В. Дружиніна : типологія жанру, поетика, історико-літературний контекст: автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.02 «Російська література» / А. В. Кочетов. – Херсон, 2006. – 24 с.

7. Момот Н. М. Щоденник Т. Шевченка як творчо-психологічний та жанровий феномен : автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 ォУкраїнська літератураサ / Н. М. Момот. – Кіровоград, 2006. – 20 с.

8. Рубчак Б. Живописаний Шевченко (ォЖурналサ як текст) / Б. Рубчак // Світи Тараса Шевченка : Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ЗНТШ. – Секція : Філологічна. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 214. – C. 65–90.

9. Танчин К. Я. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.06 ォТеорія літературиサ / К. Я. Танчин. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

10. Шеховцова О. В. Комунікативні засади написання щоденника / О. В. Шеховцова // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – 2010. – № 4 (191). – С. 199–204.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.0.103682

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.