АДРЕСОВАНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОМУНІКАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

Віталій Назарець

Анотація


Стаття присвячена дослідженню специфіки художньої реалізації принципу адресованості в комунікативній організації ліричного твору. Розглядаються зовнішньотекстовий та внутрішньотекстовий типи реалізації принципу адресованості, простежуються історичні витоки апелятивного типу ліричних поетичних текстів, їх зв’язок із фольклорною та літературною поезією, окреслюються шляхи подальшого вивчення специфіки жанрової реалізації принципу адресованості в комунікативній організації ліричного твору.


Ключові слова


ліричний твір; комунікативна організація; адресація; адресат; звернення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Levin Yu.I. Izbrannye trudy: Poetika. Semiotika / Yu. I. Levyn – M. : Yazyki russkoi kultury, 1998. – 824 s.

Romanova I. V. Poetika Iosifa Brodskoho: lirika s kommunykativnoi tochki zreniia: avtoref. diss. ... d-ra fylol. nauk : 10.01.01 / Romanova Irina Viktorovna; HOU VPO “Smolenskii hosudarstvennyi universitet”. – Smolensk, 2007. – 44 s.

Tolstohuzov P. N. Poetika obrashchenii v lirike Tiutcheva / P. N.Tolstohuzov // L. N. Tolstoi i F. I. Tiutchev v russkom literaturnom protsesse. – M. : Prometei, 2004. – S. 105–120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика / Ю. И. Левин – М. : Языки русской культуры, 1998. – 824 с.

2. Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной точки зрения: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук : 10.01.01 / Романова Ирина Викторовна; ГОУ ВПО “Смоленский государственный университет”. – Смоленск, 2007. – 44 с.

3. Толстогузов П. Н. Поэтика обращений в лирике Тютчева / П. Н.Толстогузов // Л. Н. Толстой и Ф. И. Тютчев в русском литературном процессе. – М. : Прометей, 2004. – С. 105–120.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.103679

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)