ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ НЕБО – ЗЕМЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ.

Анна Огар

Анотація


У статті йдеться про концепти земля – небо. Підтверджено, що ці концепти є бінарними, адже кожен із них асоціюється з іншим, а їх розгляд передбачає їхнє зіставлення. Поетичний матеріал дає підстави говорити про дев’ять пар антонімічних концептуальних компонентів: верх – низ, ідеальне – матеріальне, рай – пекло, вічність – минущість / істинність – суєтність, добро – зло, біле – чорне, окриленість – приземленість, чоловіче – жіноче начала, ілюзорність – реальність.


Ключові слова


концепт; бінарний концепт; концептуальна опозиція; структура концепту; компонент концепту

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobukh N. Kliuchovi opozytsii v ukrainskomu poetychnomu slovnyku / Nadiia Bobukh // Nezghasymyi slovosvit : zbirnyk naukovykh prats [na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kalashnyka]. – Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi u-t imeni V. N. Karabina, 2004. – S. 374 – 383.

Dubchak O. Kontseptualna opozytsiia v aspekti movnoi interpretatsii / Dubchak Olha // Semantyka movy i tekstu : materialy KhI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Ivano-Frankivsk, 26-28 veresnia 2012 r.). – Ivano-Frankivsk : Prykarpatskyi natsion. u-t im. V. Stefanyka, 2012. – S. 181 – 183.

Zhaivoronok V. Ukrainska etnolinhvistyka : Narysy : navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / Vitalii Zhaivoronok. – Kyiv : Dovira, 2007. – 262 s.

Kononenko V. Kontsepty ukrainskoho dyskursu / Vitalii Kononenko. – K. – Ivano-Frankivsk: Plai, 2004. – 247 s.

Kocherhan M. Movoznavstvo na suchasnomu etapi / Mykhailo Kocherhan // Movoznavstvo. – 2003. – № 5. – S. 24 – 29.

Kravets L. Mifolohemna motyvatsiia metafor ukrainskoi poezii KhKh st. / Kravets Larysa // Dyvoslovo. – 2007. – № 5. – S. 32 – 35.

Lobur N. Kult zemli v ukrainskii movi / Nadiia Lobur // Dyvoslovo. – 1996. – № 3. – S. 22 – 23.

Talanchuk O. Sviashchennyi shliub. Arkhetyp materi-zemli u folklori / Olena Talanchuk // Ukrainoznavstvo. – 2001. – № 1. – S. 152 – 155.

Fedurko M. Kontsepy zemlia y nebo kriz pryzmu slovotvorennia / Mariia Fedurko, Anna Ohar // Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri : zb. nauk. prats / Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka. – Drohobych : Posvit. 2013. – S. 272 – 279.

Perebyinis V. S. Chastotni slovnyky ta yikh vykorystannia / Perebyinis V. S., Muravytska M. P., Darchuk N. P. ; AN Ukrainskoi RSR, Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni. – K. : Naukova dumka, 1985. – 204 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобух Н. Ключові опозиції в українському поетичному словнику / Надія Бобух // Незгасимий словосвіт : збірник наукових праць [на пошану професора Володимира Семеновича Калашника]. – Харків : Харківський національний у-т імені В. Н. Карабіна, 2004. – С. 374 – 383.

Дубчак О. Концептуальна опозиція в аспекті мовної інтерпретації / Дубчак Ольга // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський націон. у-т ім. В. Стефаника, 2012. – С. 181 – 183.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : Нариси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Віталій Жайворонок. – Київ : Довіра, 2007. – 262 с.

Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Віталій Кононенко. – К. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 247 с.

Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі / Михайло Кочерган // Мовознавство. – 2003. – № 5. – С. 24 – 29.

Кравець Л. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. / Кравець Лариса // Дивослово. – 2007. – № 5. – С. 32 – 35.

Лобур Н. Культ землі в українській мові / Надія Лобур // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 22 – 23.

Таланчук О. Священний шлюб. Архетип матері-землі у фольклорі / Олена Таланчук // Українознавство. – 2001. – № 1. – С. 152 – 155.

Федурко М. Концепи земля й небо крізь призму словотворення / Марія Федурко, Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт. 2013. – С. 272 – 279.

Перебийніс В. С. Частотні словники та їх використання / Перебийніс В. С., Муравицька М. П., Дарчук Н. П. ; АН Української РСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1985. – 204 с.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103666

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)