ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ІЗ СУФІКСОМ -СТВО НА ПОЗНАЧЕННЯ ДІЇ/ПРОЦЕСУ І СТАНУ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ І. ФРАНКА

Оксана Коновалова

Анотація


У статті на матеріалі поетичних, прозових і драматичних творів досліджено словотвірний, семантичний та стилістичний потенціал лексем словотвірного типу на -ство з опредметненим значенням дії/процесу і стану; систематизовано похідні субстантиви на основі співвідношення твірних та похідних основ і лексичної семантики в художньому мовленні письменника; описано основні семантичні групи; з’ясовано морфонологічні зміни у процесі словотворення.


Ключові слова


девербатив; транспозиція; мотивація; семантичні відношення; словотворчий афікс; морфонологічні перетворення; стилістичний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpoyasko O., Gorodens`ka G. Morfemika ukrayins`koyi movy` / O. Bezpoyasko, K. Gorodens`ka. – Ky`yiv: Naukova dumka, 1987. – 211 s.

Bilenko T., Stovbur L. Nul`sufiksal`ni deryvaty – lingvopoetychnyj fenomen hudozhnyogo movlennya Vasylya Stusa / T. Bilenko, L. Stovbur // Naukovi zapysky [Nacionalnogo universytetu «Ostroz`ka akademiya»]. Ser.: Filologichna. – 2011. – Vyp. 21. – S. 10-17.

Vokalchuk G. Slovotvorchist` ukrayins`kyh poetiv XX stolittya: monografiya / G. Vokal`chuk. – Ostrog: Nacz. un-t «Ostroz`ka akademiya», 2008. –536 s.

Greshchuk V. Poetychna tvorchist` Ivana Franka i rozvytok leksyky ukrayins`koyi literaturnoyi movy kincya XIX – pochatku XX st. / V. Greshchuk // Ivan Franko – pys`mennyk, myslytel`, gromadyanyn. – L`viv, 1998. – S. 686–690.

Demeshko I. Slovotvirna morfonologiya deverbatyviv u prozovyh tvorah V. Vynnychenka / I. Demeshko // Naukovi zapysky KDPU. Seriya: Filologichni nauky (literaturoznavstvo) / red. O. Semenyuk (ta in.). – Kirovograd: KDPU im. V. Vynnychenka, 2015. – Vyp. 142. – S. 177-181.

Dyukar K. Osoblyvosti struktury j semantyky okazional`nyh imennykiv iz abstraktnym znachennyam u movotvorchosti T. Mel`nychuka ta S. Sapelyaka (Elektronnyj resurs) / K. Dyukar. – Rezhym dostupu: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2013_1/18.pdf.

Klymenko N. Skladni imennyky iz znachennyam abstraktnoyi diyi / N. Klymenko // Movoznavstvo. – 1977. – № 3. – S. 21-28.

Kolibaba L. Asymetriya slovotvirnyh spivvidnoshen` bagatoznachnyh diyesliv ta imennykovyh deverbatyviv: monografiya / L. Kolibaba. – K.: Instytut ukrayins`koyi movy NAN Ukrayiny, 2005. – 348 s.

Ladynyak N. Aktualizaciya semantyky lingval`nyh zasobiv tradycijnogo slovnyka poeziyi P. Girnyka (Elektronnyj resurs) / N. Ladynyak. – Rezhym dostupu: http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/ohie/9/1_10.pdf.

Levun N. Slovotvirni typy cherezstupenevyh pohidnyh v ukrayins`kij movi / N. Levun // Doslidzhennya z leksykologiyi i gramatyky ukrayins`koyi movy. – 2015. – Vyp 16. – 103-110.

Lesyuk M. Stanovlennya i rozvytok ukrayins`koyi literaturnoyi movy v Galychyni: monografiya / M. Lesyuk. – Ivano-Frankivs`k: Misto NV, 2014. – 732 s.

Maksymecz` O. Formuvannya slovotvirnoyi struktury imennykiv zi znachennyam opredmetnenoyi diyi v novij ukrayins`kij movi (kinecz` XVII – pochatok XXI st.): avtoref. dys... kand. filol. nauk: 10.02.01 / O. Maksymecz` // Zaporiz. nacz. un-t. – Zaporizhzhya, 2008. – 20 s.

Nelyuba A. Cherezkrokove slovotvorennya j innovacijni yavyshha v ukrayins`kij movi (na zrazkax sufiksal`nyh deryvativ) / A. Nelyuba // Visnyk Dnipropetrovs`kogo universytetu. – 2009. – T. 17. – № 11. – S. 201–209.

Prybluda L. Slovotvirna struktura i funkciyi abstraktnyh imennykiv v opovidannyax Oksany Zabuzhko (Elektronnyj resurs) / L. Pry`bluda. – Rezhym dostupu: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/476.

Slovnyk ukrayins`koyi movy: v 11 tt. / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. – K.: Naukova dumka, 1970-1980.

Taranenko O. Aktualizovani modeli v systemi slovotvorennya suchasnoyi ukrayins`koyi movy (kinecz` XX — pochatok XXI st.): monografiya / O. Taranenko. – K.: Vydavnychyj dim Dmytra Burago, 2015. – 248 s.

Fatejkina L. Zasoby dialektnogo slovotvoru v poeziyax I. Franka («Z vershyn i nyzyn», «Ziv'yale lystya») / L. Fatejkina // Mudryj veleten` duhu i nevtomnyj tytan praci. Materialy naukovoyi konferenciyi, prysvyachenoyi 150-richchyu vid dnya narodzhennya ta 90-richchya vid dnya smerti I. Ya. Franka. – Simferopol`, 2006. – S. 189-192.

Fedurko M. Morfonologiya vidimennykovogo slovotvorennya / M. Fedurko. – Ky`yiv-Drogobych : Vymir, 2003. – 271 s.

Franko I. Zibrannya tvoriv: U 50 t. / AN URSR. In-t l-ry im. T. G. Shevchenka; Redkol.: Ye. Kyrylyuk (golova) ta in. / I. Franko. – K.: Nauk. dumka, 1976-1986.Cixocz`kyj I. Mova prozy Ivana Franka (stylistychni novaciyi) / I. Cixocz`kyj. – L`viv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2006. – 290 s.

Cixocz`kyj I. Mova prozy Ivana Franka (stylistychni novaciyi) / I. Cixoczkyj. – L`viv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2006. – 290 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безпояско О., Городенська Г. Морфеміка української мови / О. Безпояско, К. Городенська. – Київ: Наукова думка, 1987. – 211 с.

Біленко Т., Стовбур Л. Нульсуфіксальні деривати – лінгвопоетичний феномен художнього мовлення Василя Стуса / Т. Біленко, Л. Стовбур // Наукові записки (Національного університету «Острозька академія»). Сер.: Філологічна. – 2011. – Вип. 21. – С. 10-17.

Вокальчук Г. Словотворчість українських поетів ХХ століття: монографія / Г. Вокальчук. – Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2008. –536 с.

Ґрещук В. Поетична творчість Івана Франка і розвиток лексики української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. / В. Грещук // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С.686–690.

Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка / І. Демешко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (літературознавство) / ред. О. Семенюк (та ін.). – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181.

Дюкар К. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка (Електронний ресурс) / К. Дюкар. – Режим доступу: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2013_1/18.pdf.

Клименко Н. Складні іменники із значенням абстрактної дії / Н. Клименко // Мовознавство. – 1977. – № 3. – С. 21-28.

Колібаба Л. Асиметрія словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів: монографія / Л. Колібаба. – К.: Інститут української мови НАН України, 2005. –  348 с.

Ладиняк Н. Актуалізація семантики лінґвальних засобів традиційного словника поезії П. Гірника (Електронний ресурс) / Н. Ладиняк. – Режим доступу: http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/ohie/9/1_10.pdf.

Левун Н. Словотвірні типи черезступеневих похідних в українській мові / Н. Левун // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2015. – Вип 16. – 103-110.

Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія / М. Лесюк. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 732 с.

Максимець О. Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові (кінець XVII – початок XXI ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Максимець // Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

Нелюба А. Черезкрокове словотворення й інноваційні явища в українській мові (на зразках суфіксальних дериватів) / А. Нелюба // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009. – Т. 17. – № 11. – С. 201–209.

Приблуда Л. Словотвірна структура і функції абстрактних іменників в оповіданнях Оксани Забужко (Електронний ресурс) / Л. Приблуда. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/476.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970-1980.

Тараненко О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ — початок ХХІ ст.): монографія / О. Тараненко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.

Фатейкіна Л. Засоби діалектного словотвору в поезіях І.Франка («З вершин і низин», «Зів’яле листя») / Л. Фатейкіна // Мудрий велетень духу і невтомний титан праці. Матеріали наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження та 90-річчя від дня смерті І.Я.Франка. – Сімферополь, 2006. – С. 189-192.

Федурко М. Морфонологія відіменникового словотворення / М. Федурко. – Київ-Дрогобич : Вимір, 2003. – 271 с.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / АН УРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка; Редкол.: Є. Кирилюк (голова) та ін. / І. Франко. – К.: Наук. думка, 1976-1986.

Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 290 с.

 

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103663

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)