ДИНАМІЧНІ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНІ ДІАЛЕКТНІ ПРОЦЕСИ В МІКРОТЕКСТАХ «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДОК», ЗІБРАНИХ І. ФРАНКОМ НА ГУЦУЛЬЩИНІ ТА ПОКУТТІ

Михайло Бігусяк

Анотація


У статті схарактеризовано основні статичні та динамічні процеси у фонетичній і граматичній системах гуцульського та покутського говорів крізь призму мікротекстів паремій, що ввійшли до відомого збірника. Звернута увага на лінгвістичну інтерпретацію окремих мовних явищ, яку подав І. Франко.


Ключові слова


ареал Прикарпаття; західноукраїнські говори; динамічні процеси; діалектна фонетика; діалектна граматика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zubrytska M. Sposterezhennia nad variantnistiu slovozminnykh afi ksiv u «Halytsko-ruskykh prypovidkakh» I. Franka / Mariia Zubrytska // Ivan Franko i natsionalne vidrodzhennia. – Lviv : LDU im. I. Franka, 1991. – S. 176–178.

Koznarskyi T. M. «Mudruvannia» yak spetsyfi chna odynytsia ukrainskoi movy (na materialakh «Halytsko-ruskykh narodnykh prypovidok» I. Franka) / T. M. Koznarskyi // Ivan Franko i natsionalne vidrodzhennia. – Lviv : LDU im. I. Franka, 1991. – S. 178–181.

Paziak M. Nove vydannia zbirky prysliviv M. Nomysa / Mykhailo Paziak // Narodna tvorchist i etnohrafi ia. – 1991. – № 1. – S. 67–70.

Pylypchuk S. M. «Halytsko-ruski narodni prypovidky»: paremiolohichno- paremiohrafi chna kontseptsiia Ivana Franka / S. M. Pylypchuk. – Lviv : Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 2008. – 219 s.

Khobzei N. Mifolohichna leksyka v «Halytsko-ruskykh narodnykh prypovidkakh» Ivana Franka / Nataliia Khobzei // ZNTSh. – Lviv, 2005. – T. CCL. – S. 449–468.


Пристатейна бібліографія ГОСТЗубрицька М. Спостереження над варіантністю словозмінних афіксів у
«Галицько-руських приповідках» І. Франка / Марія Зубрицька // Іван Франко і національне відродження. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1991. – С. 176 – 178.


 Кознарський Т. М. «Мудрування» як специфічна одиниця української
мови (на матеріалах «Галицько-руських народних приповідок» І. Франка) /
Т. М. Кознарський // Іван Франко і національне відродження. – Львів : ЛДУ
ім. І. Франка, 1991. – С. 178–181.


Пазяк М. Нове видання збірки прислів’їв М. Номиса / Михайло Пазяк //
Народна творчість і етнографія. – 1991. – № 1. – С. 67–70.


Пилипчук М. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / М. Пилипчук. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 219 с.


Хобзей Н. Міфологічна лексика в «Галицько-руських народних приповідках» Івана Франка / Наталія Хобзей // ЗНТШ. – Львів, 2005. – Т. CCL. – С. 449–468.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2016.103649

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)