«ЖИТТЯ ЛЮДСЬКОГО СОНЦЕ НЕВЕЧЕРНЕ…» (символічне навантаження лексеми любов у поезіях Івана Франка)

Лілія Явір, Ганна Іваночко

Анотація


У статті різноаспектно досліджено й проаналізовано символічне напо-
внення лексеми любов в поетичних текстах Івана Франка. Проілюстровано
вживання концептуальної лексеми в найрізноманітніших символічних значен-
нях, окреслено актуальність дослідження символіки поетичних творів Івана
Франка. Різноманітні семантичні, символічні і власні автологічні значення терміна «любов» розрізняються та ілюструються на конкретних прикладах.
Досліджено експресивний потенціал символу «любов», наголошено на ав-
торській віртуозності в представленні символу в контексті. Проаналізовано
семантичні, стилістичні, культурологічні особливості символу «любов».


Ключові слова


символ; символічне наповнення; лексема; сема; семантичне поле; любов

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahniuk A. Symvoly ukrainstva / A. Bahniuk // Khudozhno-informatsiinyi dovidnyk. – Ternopil: Novyi kolir, 2008. – 828 s.

Holoborodko K. / Idiostyl Oleksandra Olesia: linhvokohnityvna interpretatsiia [monohrafi ia] / Kostiantyn Holoborodko. – Kh. : Kharkivske istorykofi lolohichne tovarystvo, 2010. – 527 s.

Denysiuk I. Nevycherpnist atoma. – Lviv, 2001. – 318 s.

Dmytrenko M. Symvoly ukrainskoho folkloru: [monohrafi ia] / Mykola Dmytrenko. – K.: UTSKD, 2011. – 400 s.

Yermolenko S. Ya., Yermolenko V.I., Bybyk S.P. Novyi slovnyk epitetiv ukrainskoi movy. – K.: Hramota, 2012. – 488 s.

Zhaivoronok V. Znaky ukrainskoi etnokultury: Slovnyk-dovidnyk / Vitalii Zhaivoronok. – K.: Dovira, 2006. – 703 s.

Kerlot Kh. Slovar symvolov. – M., 1994. – 648 s.

Kovalyk I., Oshchypko I., Poliuha L. Leksyka poetychnykh tvoriv Ivana Franka. – Lviv, 1990. – 264 s.

Kononenko V. Symvoly ukrainskoi movy / V. Kononenko. – Ivano-Frankivsk: Plai, 1996. – 272 s.

Korniichuk V. Lirychnyi universum I.Franka. – Lviv, 2004. – 608 s.

Matsko L.I., Sydorenko O.M., Matsko O.M. Stylistyka ukrainskoi movy / L.I.Matsko, O.M.Sydorenko, O.M. Matsko. – K.: Vyshcha shkola, 2003. – 475 s.

Sviate Pysmo Staroho i Novoho Zavitu povnyi pereklad zdiisnenyi za oryhinalnymy yevreiskymy aramiiskymy ta hretskymy tekstamy. Pereklad I. Khomenka.

Slovnyk symvoliv kultury Ukrainy / Za zah. red. V.P.Kotsura, O.I.Potapenka, M.K.Dmytrenka. – K.: Milenium, 2002. – 260 s.

Slovnyk ukrainskoi movy. V 11 t. – T. 4. – K., 1978. – S. 564, 313.

Franko I. Vybrani tvory: V 3-kh t. – T. 1: Poezii, poemy / Red. Kolehiia : Skotnyi V. ta inshi; upor. Shalata M. – Drohobych : Kolo, 2004. – 824 s.

Franko I. Dopovidi Miriama / Tvory v 50-ty t. – T. 29 : Literaturno-krytychni pratsi. – K. : Naukova dumka, 1981-1985. – S. 116–121.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Багнюк А. Символи українства / А. Багнюк // Художньо-інформаційний довідник. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 828 с.

2. Голобородько К. Ідіостиль Олександра Олеся : лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія] / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-фіологічне товариство, 2010. – 527 с.

3. Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001. – 318 с.

4. Дмитренко М. Символи українського фольклору : [монографія] / Микола Дмитренко. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с.

5. Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Бибик С. П. Новий словник епітетів української мови. К. : Грамота, 2012. – 488 с.

6. Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

7. Керлот Х. Словарь символов. – М., 1994. – 648 с.

8. Ковалик І., Ощипко І., Полюга Л. Лексика поетичних творів Івана Франка. – Львів, 1990. – 264 с.

9. Кононенко В. Символи української мови / В. Кононенко. – ІваноФранківськ : Плай, 1996. – 272 с.

10. Корнійчук В. Ліричний універсум І.Франка. – Львів, 2004. – 608 с.

11. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 475 с.

12. Святе Письмо Старого й Нового Завіту повний переклад здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. Переклад І. Хоменка.

13. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. – К. : Міленіум, 2002. – 260 с.

14. Словник української мови. В 11 т. – Т.4. – К., 1978. – С. 564, 313.

15. Франко І. Вибрані твори : В 3-х т. – Т.1 : Поезії, поеми / Ред.колегія : Скотний В. та інші; упор. Шалата М. – Дрогобич : Коло, 2004. – 824 с.

16. Франко І. Доповіді Міріама / Твори в 50-ти т. – Т. 29 : Літературнокритичні праці. – К. : Наукова думка, 1981 – 1985. – С. 116–121.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)