ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ (на матеріалі прози Юрія Іздрика)

Надія Тишківська

Анотація


У статті розглядається прагматична роль графічних позначень, символів, малюнків, таблиць, шрифтів, схем тощо на матеріалі прози Юрія Іздрика. Доведено, що графіко-орфографічні порушення норм скеровані на гру, епатаж, посилення апелятивно-експресивної функції постмодерністської прози і зумовлені концептуально усною, хоча формально писемною формою репрезентації тексту. Стверджується, що основу сучасної української графіки, як сукупності усіх друкованих та рукописних знаків, становлять графеми, розділові знаки та апостроф, різноманітні прийоми скорочення слів, використання пробілів між словами, великих літер, відступів, різноманітних підкреслень, а в друкованому тексті – й виділення за допомогою різних шрифтів, які розрізняютьсяза величиною, малюнком, товщиною штриха, формою ліній, нахилом до вертикалі тощо

Ключові слова


текст; графічні засоби; постмодернізм; графіка; друковані знаки; рукописні знаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrukhovych Yu. Perverziia. – Lviv : VNTL-Klasyka, 2004. – 304 s.

Hundorova T. Nostalhiia ta revansh: ukrainskyi postmodernizm u labiryntakh natsionalnoi identychnosti / Tamara Hundorova // Kurier Kryvbasu. – 2001. – № 144. – S. 165–172.

Zalyzniak Anna A. Perepyska po elektronnoi pochte kak linhvisticheskii obekt / http // www.dialog21 /r/dialog2006 /materials/html/Zalizniak.htm.

Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk. – K.: Akademiia, 1977. – 750 s.

Russkaia razghovornaia rech / Red. E.A.Zemskaia. – M.,1973.

Tyshkivska N. Punktuatsiini znaky yak hrafi chni zasoby postmodernistskoi prozy / Nadiia Tyshkivska// Semantyka movy i tekstu: Materialy XI Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii. – Ivano-Frankivsk, 2012. – S. 612–614.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрухович Ю. Перверзія. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 304 с.

2. Гундорова Т. Ностальгія та реванш: український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності / Тамара Гундорова // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 144. – С. 165–172.

3. Зализняк Анна. Переписка по электронной почте как лингвистический объект / http // www.dialog21 /r/dialog2006 /materials/html/Zalizniak.htm.

4. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1977. – 750 с.

5. Русская разговорная речь / Ред. Е.А.Земская. – М.,1973.

6. Тишківська Н. Пунктуаційні знаки як графічні засоби постмодерністської прози / Надія Тишківська// Семантика мови і тексту: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 612 – 614.
DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102164

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)