«СЕРЦЕ КОЖНЕ КАРБУЄ ІМЕННЯ» (поетичний іменник героїв Майдану)

Марія Стецик

Анотація


Уперше в українській лінгвопоетиці майданна поезія, передовсім один з її художніх сегментів – ономастика, відрефлексована в лінгвостилістичних категоріях з урахуванням широкого контекстного оточення та низки екстралінгвальних чинників. Досліджено іменник героїв Небесної Сотні та інших знакових персоналій Майдану на рівні домінантних слів-концептів (мегаобразів), на основі компонентного аналізу визначено спектр їхніх семантико-стилістичних, символічних та асоціативних прирощень, поетичну валентність. Конспективно окреслено перспективи майбутніх студій над феноменом майданної поезії. Встановлено, що імена та прізвища героїв Небесної Сотні стали впізнаваними й блискавично трансформувалися в національні символи. Трагедійний і трагічний поетичний онімікон дещо врівноважують знакові імена тих, що слугували взірцем для мільйонів повсталих, а то й змінювали хід історії.


Ключові слова


майданна поезія; художній іменник; антропонім; образ; асоціація; символ; сакральне; мовомислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Baziv V. Armaheddon na Maidani / Vasyl Baziv. – K.: Ukrainskyi priorytet, 2014. – 160 s.

Belei L. Funktsionalno-stylistychni mozhlyvosti ukrainskoi literaturnokhudozhnoi antroponimii ХІХ – ХХ st. / Liubomyr Belei. – Uzhhorod, 1995. – 120 s.

Bondarenko S. Maidany i mahnaty: poemy-klipy / Stanislav Bondarenko. – K. : Ukrainskyi priorytet, 2014. – 128 s.

Voroniuk L. Maidan: ukrainskyi dukhovnyi proryv / Voroniuk Lesia // Nebesna Sotnia : antolohiia maidanivskykh virshiv. – Chernivtsi : Vydavnychyi dim «Bukrek», 2014. – S. 5 – 7.

Denysko H. Tetiana Domashenko : «Uzhe nikhto ne znyshchyt Ukrainu v tobi, v meni, u kozhnomu iz nas» / Hanna Denysko // Slovo Prosvity. – 2015. – Ch. 4 (29 sichnia). – S. 16.

Dymyd K., Dymyd M. Kaminnia Maidanu / Klymentiia Dymyd, Mykhailo Dymyd. – Lviv : Svichado, 2014. – 277 s.

Ievromaidan. Lirychna khronika [poetychna kolektsiia]. – Brusturiv : Dyskursus, 2014. – 44 s.

Ievromaidan: khronika vidchuttiv [kolektsiia ese Tarasa Prokhaska, Ivana Tsyperdiuka, Yuriia Andrukhovycha, Serhiia Zhadana, Yuriia Vynnychuka]. – Brusturiv : Dyskursus, 2014. – 156 s.

Kalinkin V. Teoretychni osnovy poetychnoi onomastyky / Valerii Kalinkin // Avtoref. dys… doktora fi lol. nauk. – Kyiv, 2000. – 35 s.

Karpenko Yu. Spetsyfyka ymeny sobstvennoho v lyterature / Yurii Karpenko // Onomastica XXXI. – Bratislava, 1986. – S. 12 – 17.

Nebesna Sotnia: antolohiia maidanivskykh virshiv / uporiadkuv., peredmova L. Voroniuk. – Vyd. 2-he, dopovn. – Chernivtsi : Vydavnychyi dim «Bukrek», 2014. – 400 s.

Nebesna Sotnia: antolohiia maidanivskykh virshiv/ uporiadkuv., peredmova. Voroniuk. – Chernivtsi : Vydavnychyi dim «Bukrek», 2014. – 392 s.

Nebesna sotnia / K. Bohdanovych, Kh. Bondareva, Yu. Bukhtoiarova ta in.; uporiad. : O. Trybushyna, I. Solomko; peredmovy Patriarkha Filareta, o. H. Kovalenka, o. Sviatoslava; khudozh.-oformliuvach L. P. Vyrovets. – Kharkiv : Folio, 2014. – 206 s.

Protsiuk S. Pid krylamy velykoi Materi. Mentalnyi Maidan / Stepan Protsiuk. – Brusturiv : Dyskursus, 2015. – 240 s.

Rudeiko V. Peredmova do knyhy «Kaminnia Maidanu» / Vasyl Rudeiko // Dymyd K., Dymyd M. Kaminnia Maidanu. – Lviv : Svichado, 2014. – S. 6.

Slaboshpytskyi M. Hambit nadii. Ukraina: konstatatsii, materialy, vyklyky, spodivannia / Mykhailo Slaboshpytskyi. – K. : Yaroslaviv Val, 2014. – 312 s.

Fylypchuk Z. Den i nich navkolo bahattia / Zenovii Fylypchuk. – Lviv : Apriori, 2015. – 204 s.

Kharchuk R. Plach za Sashkom: Odyn iz Nebesnoi Sotni / Roksana Kharchuk // Dyvoslovo. – 2014. – № 3. – S. 64.

Tsvid Antoniia. Klych Maidanu. Litopys Samovydtsia. Poema. Sochenko M. Oblychchia Maidanu. Zhyvopys, hrafi ka / Antoniia Tsvid, Maryna Sochenko. – K. : Ukrainskyi priorytet, 2015. – 88 s.

Shovkoshytnyi V. Boryvitry: istorychnyi roman / Volodymyr Shovkoshytnyi. – Kyiv : Ukrainskyi priorytet, 2014. – 400 s.

Ianevskyi D. Peredmova do knyhy «Kaminnia Maidanu» / Danylo Yanevskyi // K. Dymyd, M. Dymyd. Kaminnia Maidanu. – Lviv : Svichado, 2014. – S. 5–6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Базів В. Армагеддон на Майдані / Василь Базів. – К.: Український пріоритет, 2014. – 160 с.

2. Белей Л. Функціонально-стилістичні можливості української літературно-художньої антропонімії ХІХ – ХХ ст. / Любомир Белей. – Ужгород, 1995. – 120 с.

3. Бондаренко С. Майдани і магнати: поеми-кліпи / Станіслав Бондаренко. – К. : Український пріоритет, 2014. – 128 с.

4. Воронюк Л. Майдан: український духовний прорив / Воронюк Леся // Небесна Сотня : антологія майданівських віршів. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2014. – С. 5 – 7.

5. Дениско Г. Тетяна Домашенко : «Уже ніхто не знищить Україну в тобі, в мені, у кожному із нас» / Ганна Дениско // Слово Просвіти. – 2015. – Ч. 4 (29 січня). – С. 16.

6. Димид К., Димид М. Каміння Майдану / Климентія Димид, Михайло Димид. – Львів : Свічадо, 2014. – 277 с.

7. Євромайдан. Лірична хроніка [поетична колекція]. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 44 с.

8. Євромайдан: хроніка відчуттів [колекція есе Тараса Прохаська, Івана Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука]. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 156 с.

9. Калінкін В. Теоретичні основи поетичної ономастики / Валерый Калінкін // Автореф. дис… доктора філол. наук. – Київ, 2000. – 35 с.

10. Карпенко Ю. Специфика имени собственного в литературе / Юрій Карпенко // Onomastica XXXI. – Bratislava, 1986. – S. 12–17.

11. Небесна Сотня: антологія майданівських віршів / упорядкув., передмова Л. Воронюк. – Вид. 2-ге, доповн. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2014. – 400 с.

12. Небесна Сотня: антологія майданівських віршів/ упорядкув., передмова Л. Воронюк. – Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2014. – 392 с.

13. Небесна сотня / К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін.; упоряд.: О. Трибушина, І. Соломко; передмови Патріарха Філарета, о. Г. Коваленка, о. Святослава; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2014. – 206 с.

14. Процюк С. Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан / Степан Процюк. – Брустурів : Дискурсус, 2015. – 240 с.

15. Рудейко В. Передмова до книги «Каміння Майдану» / Василь Рудейко // Димид К., Димид М. Каміння Майдану. – Львів : Свічадо, 2014. – С. 6.

16. Слабошпицький М. Гамбіт надії. Україна: констатації, матеріали, виклики, сподівання / Михайло Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2014. – 312 с.

17. Филипчук З. День і ніч навколо багаття / Зеновій Филипчук. – Львів : Апріорі, 2015. – 204 с.

18. Харчук Р. Плач за Сашком: Один із Небесної Сотні / Роксана Харчук // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 64.

19. Цвід Антонія. Клич Майдану. Літопис Самовидця. Поема. Соченко М. Обличчя Майдану. Живопис, графіка / Антонія Цвід, Марина Соченко. – К. : Український пріоритет, 2015. – 88 с.

20. Шовкошитний В. Боривітри: історичний роман / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 400 с.

21. Яневський Д. Передмова до книги «Каміння Майдану» / Данило Яневський // К. Димид, М. Димид. Каміння Майдану. – Львів : Свічадо, 2014. – С. 5–6.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102125

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)