ВЧЕННЯ О.О. ПОТЕБНІ І РЕЛІКТИ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МИСЛИВСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В АПЕЛЯТИВАХ І ОНІМАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ДАНІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Йосип Осецький

Анотація


У статті проаналізовано отримані автором на основі методу системного аналізу дані щодо творення і функціонування мисливської індоєвропейської лексики у мові протоукраїнського населення та обставин успадкування цієї лексики українською мовою. З метою активізації досліджень з історії та етимології української мови у статті пропонується розширити фактичну джерельну базу на основі творчого використання ідей основоположника українського порівняльно-історичного мовознавства О.О. Потебні, а також застосування сучасних надбань теорії систем і системного аналізу для теоретичної реставрації і моделювання давноминулих соціально-мовних процесів, які не можна розкрити традиційними методами мовознавства. Розкриті переваги методу системного аналізу для розширення інформаційної бази для досліджень з етимології, топоніміки, а також з давньої історії України.


Ключові слова


системи творення мови; метод системного аналізу; санскрит; етимологія; індоєвропейська мисливська лексика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t. / redkol. : O.S. Melnychuk (holov. red.) [ta in.]. – K. : Naukova dumka, 1982. – T. 3 : Kora – M / uklad. H.P. Pivtorak [ta in.]. – 1989. – 549 s. – (Slovnyky Ukrainy).

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 7 t. / redkol. : O.S. Melnychuk (holov. red.) [ta in.]. – K. : Naukova dumka, 1983. – T. 6 : U – Ya / uklad. H.P. Pivtorak [ta in.]. – 2012. – 548 s. – (Slovnyky Ukrainy).

Kocherhina V. A. Sanskrytsko-russkyi slovar / [pod red. V. Y. Kalijanova] / Izdanije 2-e, ispr. i dop. / Kocherhina V. A. – M. : Izdatelstvo «Russkij jazyk», 1987. – 944 s.

Osetskyi Y.P. Etymolohiia poniat koloriv «chornyi» i «chervonyi» u dzerkali sanskrytu / Y.P. Osetskyi // Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri : zb. nauk. Prats / Drohobytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka. – Drohobych : Posvit, 2013. – S.213–222.

Potebnia A.A. Mysl y yazyk – Rezhym dostupu : http: // www.classes.ru. / grammar / 147.Potebnya.

Cemchynskyi S.V. Zahalne movoznavstvo / S.V. Semchynskyi. – K. : Vyshcha shkola, 1988. – 328 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. : О.С. Мельничук (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. 3 : Кора – М / уклад. Г.П. Півторак [та ін.]. – 1989. – 549 с. – (Словники України).

2. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / редкол. : О.С. Мельничук (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 1983. – Т. 6 : У – Я / уклад. Г.П. Півторак [та ін.]. – 2012. – 548 с. – (Словники України).

3. Кочергина В. А. Санскритско-русский словарь / [под ред. В. И. Кальянова] / Издание 2-е, испр. и доп. / Кочергина В. А. – М. : Издательство «Русский язык», 1987. – 944 с.

4. Осецький Й.П. Етимологія понять кольорів «чорний» і «червоний» у дзеркалі санскриту / Й.П. Осецький // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С.213–222.

5. Потебня А.А. Мысль и язык – Режим доступу : http: // www.classes.ru. / grammar / 147.Potebnya.

6. Cемчинський С.В. Загальне мовознавство / С.В. Семчинський. – К. : Вища школа, 1988. – 328 с.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.102064

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)