ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ГРІХ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС

Леся Баранська

Анотація


У статті досліджено стрижневу лексему-концепт «гріх» у повістях Марії Матіос, визначено архетипну основу та ідейно-концептуальну й етично-моральну функції, здійснено поглиблені лінгвостилістичні студії. З’ясовано вплив наскрізної концептуальної лексеми на формування образного коду авторського мо-вомислення. Доведено, що досліджувана лексема в більшості контекстів зберігає безпосередній зв’язок з архетипним поняттям. Конотативна ж специфіка несе надзвичайно багату культурну й етнонаціональну інформацію, зумовлену дією інтра- та екстралінгвальних чинників. Співзначення органічно виходять на наці-онально-мовний рівень, у деяких випадках згадана етнічно зумовлена семантична надбудова домінує над власне біблійною основою.


Повний текст:

PDF

Посилання


Averyntsev S. S. Sofi ia – Lohos: Slovnyk. – K. : Dukh i litera, 1999. – 458 s.

Zhaivoronok V. Znaky ukrainskoi etnokultury : [slovnyk-dovidnyk] / Vitalii Zhaivoronok. – K. : Dovira, 2006. – 703 s.

Kerlot Kh. Slovar symvolov. – M., 1994. – 648 s.

Matios M. Vybrane /Mariia Matios. – Lviv : LA «Piramida», 2010. – 424 s.

Matios M. Armahedon uzhe vidbuvsia : Povist / Mariia Matios. – Lviv : LA «Piramida», 2011. – 112 s.

Matios M. Cherevychky Bozhoi Materi vyrvana storinka z bukovynskoi sahy : Рovist / Mariia Matios. – Lviv : Piramida, 2013. – 208 s.

Nabytovych I. Universum sacrumu v khudozhnii prozi (vid Modernizmu do Postmodernizmu) : [monohrafi ia] / Ihor Nabytovych. – Drohobych; Liublin : Posvit, 2008. – 600 s.

Slovnyk bibliinoho bohoslovia / [za red. Ksavie Leon-Diufura, Zhana Liuplasi, Avhustyna Zhorzha, Piera Hrelo, Zhana Hiiie, Marka-Fransua Lakana; perekl. z fr. Vl. Sofrona Mudroho, ChSVV]. – 2-e vyd. – Zhovkva : Misioner, 2010. – 992 s.

Slovnyk ukrainskoi movy : v 11-ty t. – T.II. – K. : Naukova dumka, 1971. – S. 171.

Filosofskaya Entsiklopediia : v 5-ti t. [gl. red. F.V. Konstantinov] – T.1. – M. «Sovetskaya Entsiklopediya», 1970. – S. 403.

Yung Karl Gustav. Arhetip i simvol. – M. : Renessans, 1991. – 275 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 • Аверинцев С. С. Софія – Логос : Словник. – К. : Дух і літера, 1999. – 458 с.
 • Жайворонок В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / Ві-талій Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
 • Керлот Х. Словарь символов. – М., 1994. – 648 с.
 • Матіос М. Вибране / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 424 с.
 • Матіос М. Армагедон уже відбувся : Повість / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 112 с.
 • Матіос М. Черевички Божої Матері вирвана сторінка з буковинської саги : Повість / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2013. – 208 с.
 • Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : [монографія] / Ігор Набитович. – Дрогобич; Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.
 • Словник біблійного богослов’я / [за ред. Ксав’є Леон-Дюфура, Жана Лю-пласі, Августина Жоржа, П’єра Грело, Жана Гійє, Марка-Франсуа Лакана; перекл. з фр. Вл. Софрона Мудрого, ЧСВВ]. – 2-е вид. – Жовква : Місіонер, 2010. – 992 с.
 • Словник української мови : в 11-ти т. – Т.ІІ. – К. : Наукова думка, 1971. – С. 171.

 

 1. 10. Философская Энциклопедия : в 5-ти т. [гл. ред. Ф.В.Константинов] – Т.1. – М. : «Советская Энциклопедия», 1970. – С. 403.
 2. Юнг Карл Густав. Архетип и символ. – М. : Ренессанс, 1991. – 275 с.
DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.0.100527

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.