Історія журналу

«Рідне слово в етнокультурному вимірі» уперше вийшов 2007 року як збірник матеріалів однойменної Першої міжнародної науково-практичної конференції. Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Марія Федурко. З 2012 року збірник наукових праць виходить періодично один раз на рік. 2016 року збірник затверджено у Переліку наукових фахових видань (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus.