Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Марія Федурко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

 1. Світлана Гірняк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 2. Віра Котович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 3. Світлана Луців, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

 1. Анатолій Поповський, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна
 2. Павол Штекавер, Університет Сафарика (Словацька Республіка), Словаччина
 3. Галина Миронова, Університет імені Масарика (Брно, Чехія), Україна
 4. Зоя Валюх, Київський національний лінгвістичний університет, Україна
 5. Олена Кравченко-Дзондза, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 6. Галина Філь, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 7. Іван Кутняк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 8. Лариса Варзацька, Інститут педагогіки АПН України, Україна
 9. Любов Струганець, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
 10. Галина Сабат, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 11. Ніна Клименко, Інститут української мови НАН України, Україна
 12. Ігор Набитович, Університет ім. М. Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Польща
 13. Петро Мацьків, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 14. Наталія Мафтин, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Україна
 15. Зоряна Коцюба, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 16. Петро Іванишин, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 17. Микола Зимомря, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
 18. Василь Ґрещук, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Україна
 19. Василь Винницький, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Anna Ohar, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

ЛІТЕРАТУРНИЙ РЕДАКТОР

 1. Віра Котович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

 1. Zhanna Trusevych, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна