Редакція

Зовнішні рецензенти

Григорій Штонь, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Інна Осадченко, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, Україна

Євгенія Карпіловська, Інститут української мови НАН України, Україна

Марія Голянич, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Україна