Рідне слово в етнокультурному вимірі


Зображення домашньої сторінки журналу

Збірник наукових праць засновано у 2007 році для опублікування досліджень з проблем функціонування мови як етнокультурного феномена. Сьогодні збірних затверджено у Переліку наукових фахових видань і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, Index Copernicus.